Sidhuvudbild

Våra öppettider & planeringsdagar

Crocodill/ Östermalm & Södermalms öppettider

IMG_E6767.jpg RAMTID
Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är 06:30 - 18:30 alla helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton samt nyårsafton, enligt Stockholm stads riktlinjer. Vi möter alltid föräldrars behov av öppettider direkt. behöver du ändra vistelsetid kan du maila detta till ilcrocodill@hotmail.com alternativt meddela personalen på ditt barns förskola.

Ramtid: den maxtid en förskola måste hålla öppet, om det finns ett behov för det
Vistelsetid: den tid under dagen som ditt barn är på förskolan

FÖRÄLDRALEDIGHET
Barn till föräldralediga vårdnadshavare har rätt till förskola max 30 t i veckan. De 30 timmar gäller from det nyfödda syskonet är en månad gammal, innan dess har ditt barn rätt till heltid. Du kan själv fördela dessa timmar genom att lämna ditt barn mellan kl: 08:00 - 09:00 och hämta mellan 14:00 -16:00. Du ska på förhand bestämma hur dessa timmar ska fördelas över veckan och lämna in ett schema till verksamheten. Schemat gäller för en termin åt gången.
Om ditt barn bor växelvis och regelbundet hos båda vårdnadshavare kan undantag ges i regeln om 30 timmar i veckan.

PLANERINGSDAGAR
Under båda terminerna har vi planeringsdagar då verksamheten är stängd 1 -2 dagar. Vid behov kan annan barnomsorg ordnas.