Sidhuvudbild

Projekt

När vi arbetar i projekt görs det oftast i mindre grupper där vi utgår från det vi sett, hört och observerat samt barnens diskussioner och intressen.
Vi uppmuntrar dem i deras skapande och ger barnen verktyg och möjligheter till att utveckla sin kreativitet och fantasin som ska få flöda fritt. Vi verksamhetsidé är att det lustfyllda lärandet ska stå i fokus. Alla barn ska tydligt erbjudas möjligheter att vara delaktiga och kunna påverka, både inomhus som utomhus. Barnen ska erbjudas möjligheten att uttrycka sig i en mångfald av uttrycksformer så som skapande, naturvetenskap,teknik, IT, rörelse, musik, skriftspråk, talspråk, och att lära och få undervisning inom samtliga uppsatta ämnesområden.

IMG_E4743.jpg