Sidhuvudbild

Projekt

När vi arbetar i projekt görs det oftast i mindre grupper där vi utgår från det vi sett, hört och observerat samt barnens diskussioner och intressen.
Vi uppmuntrar dom i deras skapande och ger barnen verktyg och möjligheter till att utveckla sin kreativitet och fantasin som ska få flöda fritt