Sidhuvudbild

Kvalitetssäkring

Vår kvalitetssäkring uppnås genom:

- Dokumentation

- Personalmöten och planeringsdagar

- Kompetensutveckling

- Brukarundersökningar

- Delmål, mål, utvärdering, uppföljning och analys som sker i diskussioner, kvalité och verksamhetsberättelse

- Handlings- planer för: Brandutrymning, Barnsäkerhet, Första Hjälpen, Likabehandlingsplan , Båtregler, Utflykter, Verksamhetens säkerhetsarbete och Försvunna barn

- Systematiska egenkontroller

- Systematisk kvalitetsredovisning

blommor-20-600x450.jpg