Sidhuvudbild

Riktlinjer vid sjukdom

...Barnet ska orka med en hel dag på förskolan...

Alla barn blir sjuka ibland och att hålla en förskola helt fri från infektioner går naturligtvis inte - men några gemensamma grundregler finns;Vid Ögoninflammation ska barnet vara hemma under den tiden ögonen "varar" - då det är väldigt smittsamt

Vid Maginfektion är man hemma under den tiden barnet har diarré eller kräks. Barnet kan återgå till förskolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under minst två dygn.

Vid Förkylningar ska man vara hemma om barnet har feber och i annat fall bör man bedöma från fall till fall. Riktlinjen är att barnen ska orka med en vanlig dag hos oss på förskolan med alla aktiviteter som den kan innebära

Vid Impetigo(svinkoppor orsakade av streptokocker och stafylokocker) bör barnet vara hemma tills det kopporna läkt ut eftersom det är väldigt smittsamt

Vid streptokockinfektioner, till exempel halsfluss, bör barnet stanna hemma minst två dygn i samband med antibiotikabehandling

Allmänt vid antibiotikabehandling ska barnet vara hemma under dom första dagarna av intaget

Om barnet har haft feber ska barnet ha haft en feberfri dag hemma innan barnet återvänder till förskolan.

Föräldrar ansvarar själva för medicinering av sina barn. Personal på förskolan får inte sköta medicinering av barn med akuta infektioner

autumn-forest-216.jpg