Sidhuvudbild

Reggio Emilia

VAD ÄR REGGIO EMILIA?

Reggio- Emilia är ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen

- En filosofi och pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring

- En bärande idé är att utveckla barnets alla uttrycksmöjligheter och en grundläggande tanke är att alla barn föds kompetenta.

- På våra förskolor arbetar vi aktivt med att vår pedagogiska miljö och material som vi erbjuder samverkar med både barn och vuxna, och ger oss en miljö som är utvecklande, lärande och utmanande.

IMG_E9650.jpg