Sidhuvudbild

Förskola Östermalm

Varmt välkommen till Crocodill på Östermalm

CROCODILL PÅ ÖSTERMALM
Förskolan Af Crocodill på Östermalm är en liten fristående verksamhet med hög kvalitet. Vi ligger i ljusa och fina lokaler på Oxenstiernsgatan 31 där vår granne i dörren bredvid, också är en förskola. Tillsammans med förskolorna IL, Lill och Entill Crocodill på Södermalm bildar vi tillsammans enheten CROCODILL. På förskolorna Crocodill Östermalm & Södermalm går kreativitet och fantasi hand i hand med lärande, trygghet och kunskap. Vi vill ge alla barn förutsättningen att upptäcka och utveckla sina egna och unika förmågor tillsammans och individuellt.

FÖRSKOLANS BARNGRUPP
På Förskolan af Crocodill/ Östermalm går som högst 25 stycken barn tillsammans. Det skapar en trygg barngrupp där samtliga medarbetare ges tid och möjlighet till att se och höra varje enskilt barn.

VÅRA MILJÖER
Vi vill att våra miljöer ska vara inspirerande, utforskande, fantasirika, meningsskapande & välkomnande och ligga som grund till undervisning, barns inflytande, jämställdhet, demokrati, samspel, genus och hållbar utveckling.

UTOMHUSVERKSAMHET PÅ ÖSTERMALM
Vi är ute varje dag i alla väder, och startar dagen tillsammans vid parkleken i Gustav Adolfsparken kl 08:00. När alla mötts upp fortsätter dagens utevistelse i andra parker eller också går vi till barnens kojor på Gärdet eller Stora Skuggan, eller tar buss, spårvagn eller tunnelbana till andra lekplatser, museum eller parker runt om. Förskolan Crocodill/ Östermalms motto är "Hela staden är barnens stad".
Varje vecka har vi en utedag för samtliga barn där vi tar med oss lunchen ut. Det ger oss möjlighet att upptäcka och besöka olika platser längre bort eller att kunna stanna en längre stund på ett museum.

LUNCH
Vi serveras en god och näringsriktig lunch varje dag, med färskt bröd och sallad till. Vi eftersträvar hög andel kravmärkta och ekologiska varor och har ett hållbarhetsperspektiv på våra måltider.

RÖRELSE
På Af Crocodill/ Östermalm eftersträvas att varje barn ska få röra sig på många olika sätt och vi arbetar regelbundet på olika sätt för att locka till fysisk aktivitet. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, koncentrationsförmåga och motorik. Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att hitta glädjen i att röra sig både i spontant uppkommen lek som utifrån planerade aktiviteter som exempelvis yoga, den årliga fotbollsturneringen eller skridskoåkning vintertid.

HOS OSS BEDRIVS LÄRANDE UNDER HELA DAGEN
Fokusområde denna termin är "Språklighet" och inom det projektarbetet delas alla barn in i mindre projektgrupper. Som förälder kan du följa projektets utveckling genom uppsatt dokumentation på förskolan eller genom att se på bilder på förskolan Instagramkonto.
På förskolan Af Crocodill/ Östermalm arbetas det också regelbundet med samtliga övriga läroplansmål, leken, identitetsstärkande aktiviteter, återbrukande, skapande och odling. 1 gång i månaden följer vi upp vad barnen tycker och tänker kring och om sin verksamhet i vårt barn-råd.

ÖPPETTIDER
Förskolan följer stadens riktlinjer kring öppethållande:"Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria dagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton kl: 06:30 -18:30"

KONTAKT
ilcrocodill@hotmail.com

IMG_E9606.jpg