Sidhuvudbild

Förskolor Södermalm

Varmt välkommen till Crocodill på Södermalm!

OM VÅRA FÖRSKOLOR PÅ SÖDERMALM
På Södermalm finner du som förälder tre små fristående Crocodill- förskolor med hög kvalitet. Tillsammans med förskolan af Crocodill på Östermalm bildar vi tillsammans en enhet.

IL Crocodill ligger i en vacker äldre lokal på Lignagatan 2 med närhet till Högalidsparken, och gröna, sköna Tantolunden och Långholmen i Stockholm.

Lill Crocodill (som hör ihop med IL Crocodill) återfinner du på Drakenbergsgatan vid parkleken Drakenberg och med sköna, gröna Tantolunden som närmsta granne.

Entill Crocodill ligger i en stor, vacker och äldre lokal på Lundagatan 41. Här är det nära till Skinnarviksparken men inte långt till andra grönområden

På förskolorna Crocodill Södermalm & Östermalm går kreativitet och fantasi hand i hand med lärande och kunskap. Vi vill ge alla barn förutsättningen att upptäcka och utveckla sina egna och unika egenskaper tillsammans och individuellt.

FÖRSKOLORNAS BARNGRUPPER
På förskolorna IL, Lill och Entill Crocodill på Södermalm, går som högst 25 barn per enhet. Det skapar trygga barngrupper där samtliga medarbetare ges tid och möjlighet att se och höra varje enskilt barn.

VÅRA MILJÖER
Vi vill att våra miljöer ska vara inspirerande, utforskande, fantasirika, meningsskapande och välkomnande och ligga som grund till undervisning, barns inflytande, jämställdhet, demokrati, samspel, genus och hållbar utveckling.

UTOMHUSVERKSAMHET PÅ SÖDERMALM
Vi är ute varje dag i alla väder, och startar dagen tillsammans ute från kl: 08:00. När varje förskolas barn har mötts upp så fortsätter ofta dagens utevistelse i andra parker, grönområden eller att vi tar oss med kollektivtrafik till vår plats och koja i Stora Skuggan, eller till ett museum. Förskolornas Crocodill/ Södermalms motto är "Hela staden är barnens stad".
Varje vecka har samtliga förskolor på Södermalm en utedag för alla barn, där lunchen tas med ut. Det ger oss möjlighet att besöka och upptäcka nya platser längre bort eller att kunna stanna kvar en längre stund på ett museum.

LUNCH
Vi serveras en god och näringsriktig lunch varje dag med färskt bröd och sallad till. i eftersträvar hög andel kravmärkta och ekologiska varor och har ett hållbarhetsperspektiv på våra måltider.

RÖRELSE
På samtliga Crocodill/ Södermalm eftersträvas att varje barn ska få röra sig på många olika sätt och vi arbetar regelbundet för att locka till fysisk aktivitet. Barn som rör på sig utvecklar en kroppsuppfattning, koncentrationsförmåga och motorik. Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att hitta glädjen i att röra sig både i spontant uppkommen lek som utifrån planerade aktiviteter som exempelvis yoga, den årliga fotbollsturneringen eller skridskoåkning vintertid.

HOS OSS BEDRIVS LÄRANDE UNDER HELA DAGEN
Fokusområde denna termin är "Språklighet" för samtliga förskolor Crocodill/ Södermalm. Inom det projektarbetet delas alla barn in i mindre projektgrupper. Som förälder kan du följa projektets utveckling genom uppsatt dokumentation på förskolan eller genom att se på bilder på förskolans Instagramkonto.
På förskolorna Crocodill/ Södermalm arbetas det också regelbundet med samtliga läroplansmål, leken, identitetsstärkande aktiviteter, återbrukande, skapande och odling. 1 gång i månaden följer vi upp vad barnen tycker och tänker kring och om sin verksamhet i vårt barn- råd.

ÖPPETTIDER
Förskolan följer stadens riktlinjer kring öppethållande "Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria dagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton kl: 06:30 - 18:30"

KONTAKT
ilcrocodill@hotmail.com

IMG_E6716.jpg