Sidhuvudbild

Förskolorna Crocodill

Enheter på Södermalm & Östermalm

I FÖRSKOLAN SKA BARN MÖTA VUXNA SOM SER VARJE BARNS MÖJLIGHET - VÄLKOMNA TILL OSS PÅ FÖRSKOLORNA CROCODILL!

HOS OSS BEDRIVS LÄRANDE UNDER HELA DAGEN

VÅRA VERKSAMHETER
Vi är en mindre fristående organisation som har våra små förskolor på Södermalm och Östermalm i Stockholm
IL CROCODILL - Lignagatan 2 Södermalm
Lill Crocodill - Drakenbergsgatan 41 Södermalm
Entill Crocodill - Hornsbruksgatan 41 Södermalm
&
Af Crocodill - Oxenstiernsgatan 31

ÖPPETHÅLLANDE
Förskolorna Crocodill anpassar öppettiderna efter föräldrarnas anmälda behov, inom ramen för Sthlms Stads ramtider om 6,30- 18,30, enligt Stockholms Stads riktlinjer förutom Nyårsafton, Midsommarafton och Julafton.

PLANERINGSDAGAR
Planeringsdagar - under båda terminerna har vi planeringsdagar då verksamheten är stängd i en eller två dagar. Vid behov ordnas barnomsorg

ARBETSLAGET:
Samtliga medarbetare på Södermalm & Östermalm möts varje vecka och kan därför se sig som ett gemensamt arbetslag. Vi trivs tillsammans och har som ett gemensamt mål att aktivt arbeta för att utveckla verksamheten på olika sätt. Vår gemensamma barnsyn och värdegrundsarbete löper som en röd tråd över alla enheter, även om vi har olika utbildningsbakgrund.
Vi arbetar projektinriktat där vi tar fasta på barnens tankar, intressen och idéer. Vi fördjupar oss i frågor som är viktiga för dem under kortare eller längre perioder. Vi arbetar över avdelningsgränser och ser våra enheter på Södermalm och Östermalm som tillgångar för varandra, och vår verksamhet ska tydligt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter. Vår vision är att "det ska vara roligt att gå på förskola" och det ska kunna ske i en verksamhet där tillit och trygghet ligger till grund för nyfikenhet och lärande.
Alla barn är allas barn och alla känner alla.

Vi som arbetar dagligen i organisationen är: Jocke, Elin ,Katarina, Helena,Kyle, Kajsa, Emma, Fredrika, Erika, Christian, Åsa, Eliona, Sanda, Evve, Gunseli, Elin H, My, Lina, Maryam, Anna, Kerstin ,Ivana, Anna.S och Minna.
Våra medarbetare i kök: Marika, Maria
IT och Administration: Haukur

IMG_E6965.jpg