Sidhuvudbild

Klagomål

Synpunkter, frågor och klagomål

Om du som förälder har funderingar eller frågor om verksamheten vänder du dig naturligtvis i första hand till pedagogerna på respektive förskola.

Har du ytterligare frågor eller synpunkter som du inte kan få svar på från förskolan kan du vända dig till Kajsa och My via mail: ilcrocodill@hotmail.com eller tele: 08- 668 73 73.