Sidhuvudbild

Klagomål

Klagomål

VEM FRAMFÖR JAG MINA KLAGOMÅL TILL?
Om det är något du funderar kring eller är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till personalen på ditt barns förskola. All personal är skyldig att ta emot synpunkter och klagomål och bidra till att dessa handläggs på enheten i samråd med rektor. Personalen kommer också att följa upp hur ni upplevt att klagomålet har hanterats.

Om ni inte lyckas lösa det och missnöje kvarstår - vänd dig då till rektor så att verksamheten själv ges möjlighet att agera. Inom senast 3 dagar ska rektor ge svar på klagomålet, eller meddela orsak till försening. Rektor är skyldig att informera huvudman som stödjer rektor i att hantera klagomålshantering. Rektor mail för klagomål: kajsacrocodill@gmail.com

VAD HÄNDER SEN?
Rektor ansvarar för att en opartisk utredning görs då det är viktigt för alla som berörs att få komma till tals. Alla klagomål utreds för att komma till rätta med eventuella brister.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd så kan du göra ett skriftligt klagomål till huvudman på adress: ilcrocodill@hotmail.com
- Beskriv dina synpunkter/ ditt klagomål
- Vem har du talat med om ditt klagomål?

LÄMNA ANONYMA ÅSIKTER:
Om du föredrar att lämna dina åsikter anonymt så finns det en låda i hallen på varje enhet (POST) där du kan lämna dina åsikter skriftligt. Enhetsansvarig (se vem det är via anslagstavlan i hallen) ansvarar för att se över att den töms och överlämnar till rektor.