Sidhuvudbild

Ledning

Förskolorna Crocodill

REKTOR:
Kajsa Svan
Ansvarsområde: Övergripande ansvar för att leda och utveckla arbetssätt och undervisning.
Mail: ilcrocodill@hotmail.com
HUVUDMAN:
My Swahn
pedagogisk utvecklingschef och diplomerad HR- specialist.
Ansvarsområde: Övergripande ansvar för organisationen och dess utveckling, pedagogisk miljö, ekonomi & barnomsorgsavgifter, personalfrågor samt intag.
Mail: ilcrocodill@hotmail.com

SKOLCHEF:
Elin Hultström
Ansvarsområde: Biträda huvudman med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

UTVECKLINGSANSVARIG:
Jocke Jansson
Ansvarsområden: Förskolemiljön, barnsäkerhet, båten, inköp och transport.
Tele: 08: 658 3883

IT & ADMINISTRATION:
Haukur Johnsson
Ansvarsområde: barnintag, IT- utveckling