Sidhuvudbild

Förälder hos oss

Vår syn på föräldrars delaktighet & inflytande

IMG_E9672.jpg REGELBUNDEN KONTAKT
Oavsett om du har ditt barn på Östermalm eller Södermalm så är vårt mål att du som förälder ska känna dig välkommen att lämna ditt barn hos oss på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig för att information och synpunkter kan framföras mellan hemmet och förskolan.

UTVECKLINGSSAMTAL
Hos oss möter du alltid en fast anställd personal som håller i samtalet kring ditt barn. Vi eftersträvar och det är önskvärt att båda vårdnadshavare är med i samtalet. Det finns ett upprättat underlag för varje barn och pedagog och föräldrar samtalar gemensamt kring detta vid utvecklingssamtalet.

FÖRÄLDRAMÖTE
Vi anordnar 1 föräldramöte per termin. Powerpoint- presentationer, dokumentation och berättelser kring vår verksamhet är ett bra och uppskattat sätt att visa på förskolans verksamhet, barnsyn, aktiviteter med mera.

INFORMATION
Information kring ditt barn fås dagligen från ditt barns pedagoger. Information kring aktiviteter, teaterbesök, föräldraträffar m.m presenteras via anslagstavlor på varje förskola, Instagram eller Intranät. Som förälder hos oss får du tillgång till vår annars låsta Instagramsida, och där har vi som regel att vi inte lägger ut några bilder på barns ansikten. Intranätet ges du möjlighet till att ta del från den dag ditt barn börjar hos oss. Där lägger vi ofta upp ett kalendarium kring kommande händelser och aktiviteter.

DELAKTIGHET
Vi bjuder då och då in till olika sätt att få träffas på. Det kan vara föräldrakaffe, lucia, korvgrillning eller sommaravslutning. Det brukar vara ett fint sätt att hinna med att ses på!