Sidhuvudbild

Verksamheten

OM OSS

- Vi är en fristående verksamhet som har våra enheter på Södermalm och Östermalm i Stockholm

- Vi serverar vegetarisk lunch varje dag

- Vi arbetar efter styrdokument som Läroplanen (LpFö 98 -reviderad 18), Sthlms Stads Förskoleplan, barnkonventionen samt efter vår egen verksamhetsplan och jämställdhets och likabehandlingsplan

- Förskolorna Crocodill anpassar öppettiderna efter föräldrarnas anmälda behov, inom ramen följer Sthlms Stads ramtider om 6,30- 18,30, enligt Stockholms Stads riktlinjer.

- Planeringsdagar - under båda terminerna har vi planeringsdagar då verksamheten är stängd i två dagar. Vid behov ordnas barnomsorg.

- Vi har ett Reggio -Emilia inspirerat arbetssätt som genomsyrar hela vår verksamhet och miljö

-Vi är ett arbetslag som trivs tillsammans och som hela tiden arbetar aktivt för att utveckla verksamheten

- Vår gemensamma barnsyn går som en röd tråd på förskolorna

- Vi arbetar över avdelningsgränser och ser våra avdelningar som tillgångar för varandra

- Vi har medvetet valt bort en så kallad "hemlik miljö". Vår målsättning har istället fått bli att försöka skapa en utmanande, föränderlig och kreativ miljö, där varje rum kan ha många olika funktioner, och där det ges utrymme och möjlighet att saker och ting får användas till annat än vad de var menade till. Vi vill inte skapa något rum som kan "klassificeras" till något kön

- Vi ger barnen mycket kultur- evenemang av olika slag men åker också regelbundet iväg för naturupplevelser i Stora Skuggan på Norra Djurgården, där vi äter vår medhavda matsäck eller grillar tillsammans

- Vår dagliga utevistelse för fsk på Södermalm har vi oftast i Högalidsparken, Tantolunden, Drakenbergsparken, Långholmen eller Skinnarviksparken - men vi tar lika gärna bussen till:
Vasaparken, Rålambshovsparken, Kronobergsparken, Blecktornsparken m.m

- Dagliga utevistelsen på af Crocodill sker i Gustav Adolfsparken och Gärdet- men lika gärna till de redan uppräknade parklekarna som nämnts för de övriga förskolorna.

- Vi som arbetar i organisationen är: Tove, Haukur, My, Mansi ,Saga, Jocke, Elin ,Katarina, Helena, Afsana, Kajsa, Sandra, Samuel, Amanda, Kicki, Emma, Fredrika, Artur, Isak, Christian, Katinka, Beatrice, Sanda, Elin S, Gunseli, Linnea

Kopia_av_boken_835.jpg