Sidhuvudbild

Öppettider

Våra öppettider & Planeringsdagar

ÖPPETTIDER:

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är 06.30 - 18.30 alla helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton samt nyårsafton, enligt Stockholms Stads riktlinjer. Vi möter alltid föräldrars förändrade behov av öppettider direkt. Behöver du ändra vistelsetid kan du maila detta till ilcrocodill@hotmail.com -alternativt meddela personalen på ditt barns enhet.
Ramtid= den maxtid en förskola måste hålla öppet, om det finns ett behov av det.
Vistelsetid= den tid under dagen som ditt barn är på förskolan.

Barn till föräldralediga vårdnadshavare har rätt till förskola 30 Tim i veckan. De 30 Tim gäller from det att det nyfödda syskonet är en månad gammalt. Innan dess har ditt barn rätt till heltid. Du kan själv fördela dessa timmar genom att lämna ditt barn mellan kl: 8:00-9:00 och hämta mellan 14:00-16:00. Du ska på förhand bestämma hur dessa timmar ska fördelas över veckan och lämna in ett schema till verksamheten. Schemat gäller för en termin åt gången.
Om ditt barn bor växelvis och regelbundet hos båda vårdnadshavarna kan undantag ges från regeln om 30 Tim i veckan. Ansökan om undantag görs gemensamt från båda vårdnadshavarna och lämnas till enhet.PLANERINGSDAGAR:
Under båda terminerna har vi planeringsdagar då verksamheten är stängd i 1- 2 dagar. Vid behov kan annan barnomsorg ordnas.