Sidhuvudbild

Intagningsregler

Regler för intag och plats i förskolan

Ansökan till Förskolorna Crocodill sker på Stockholms stads e- tjänst (Min barnomsorg).

Vi anordnar ett par "öppna hus" per termin som det ges möjlighet att komma på besök till, och där vi ges möjlighet att presentera oss och vår verksamhet.
- Vi följer Stockholm stads regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg för fristående verksamhet som inte bidrar till platsgarantin.
Se Stockholms stads hemsida.Våra urvalsgrunder är:
- Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.
- Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, dvs. äldre barn går före yngre.

Övrigt:
- Vid föräldraledighet har det äldre barnet rätten att gå 30 Tim i veckan.
- Vi lyder under maxtaxan och ingen annan form av avgifter tas ut

093.JPG